Algemene voorwaarden.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sambucco en de afnemers van producten en diensten.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat.

 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Sambucco en afnemer.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden van afnemer wordt door Sambucco uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Bestellingen

3.1 Bestellingen kunnen via de internetsite Sambucco of via contact op Facebook worden geplaatst.

3.2 Er is geen minimum bestelbedrag.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Sambucco uw bestelling in behandeling heeft genomen.

 

4. Verkoop via de internetwinkel

4.1 De internetwinkel werkt handmatig. We behouden ons recht op het niet leveren van de aangekochte artikelen als het artikel niet meer leverbaar is binnen 3 weken, doordat er meer verkocht is dan verwacht en we het artikel niet meer tijdig geleverd kunnen krijgen.

 

5. Prijzen

5.1 De in de laatst verschenen internetpagina van Sambucco vermelde prijzen gelden.

5.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Sambucco bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en verdere voorwaarden te wijzigen.

5.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

6. Levering

6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

6.2 Sambucco verzendt over de hele wereld. Al onze leveringen worden bij voorkeur bezorgd door PostNL.

6.3 Zodra dat de vervoersmaatschappij de aangekochte zending heeft aangemerkt als 'afgeleverd' kan Sambucco nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele vermissing hiervan. Opdrachtgever zal in dit geval de vervoersmaatschappij aan moeten spreken.

6.4 Bij bestellingen van meer dan €75 zijn alle kosten van verzending in Nederland, voor rekening van Sambucco.

6.5 Sambucco levert de bestelling met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is wordt de bestelling dezelfde of volgende dag verzonden. Helaas kunnen er altijd belemmerende factoren zijn waardoor dit niet altijd lukt.

6.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

6.7 De door Sambucco opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.8 De verzendkosten staan gelijk aan de verzendtarieven van MyParcel. De verzendkosten binnen Nederland zijn voor een brievenbuspakket € 3,80 en voor een pakket € 5,85. Ook ontvangt u bij elke bestelling een track & trace code.

 

7. Betaling

7.1 U kunt betalen op de volgende manieren:

- U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op onze bankrekeningnummer IBAN NL67RABO 0313280622 ten name van Sambucco onder vermelding van factuurnummer en/of ordernummer.

- U betaalt contant bij het afhalen van uw bestelling aan het adres van Sambucco.

- U kiest voor creditcard, iDEAL, Softbanking of u kiest voor betalen achteraf.

U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze internetwinkel.

 

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Sambucco, totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

 

9. Retour

9.1 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u heeft een verkeerd product besteld, dan kunt u de producten binnen 14 dagen in de originele verpakking, schoon, ongebruikt en voldoende gefrankeerd (kosten klant) retour sturen.

9.2 Om duidelijkheid te verschaffen voor onze klantenservice dient u de zending te vergezellen van de bijgesloten factuur.

9.3 Retourzending van artikelen is voor uw rekening en risico. Het is verstandig bij retourzendingen een bewijs van verzending te vragen en duurdere pakketten te laten verzekeren.

9.4 Voldoet uw retourzending aan de voorwaarden dan storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen retour op uw bankrekening.

9.5 Wanneer de door Sambucco afgeleverde artikelen niet binnen de 'zichttermijn' van artikel 9.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

 

10. Ruilen

10.1 Ruilen kan binnen 14 dagen onder de in artikel 9 genoemde voorwaarden. Hiervoor berekenen wij u de eventuele kosten van meerprijs van een artikel, die u vooraf dient over te maken op het banknummer van Sambucco.

 

11. Garantie

11.1 De garantie omvat fabrieks - en materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.

11.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail of telefoon bij Sambucco worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

11.3 Deze garantie houdt in dat aan de in 11.2 gestelde voorwaarden is voldaan, Sambucco het artikel repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan (ter keuze van Sambucco), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen.

11.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen.

 

12. Aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van Sambucco met betrekking tot de verkoop en leveringen van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot onder de 11 geregelde garantie.

12.2 Iedere aansprakelijkheid van Sambucco is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

 

13. Wijzigingen algemene voorwaarden

13.1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie die zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

14. Geschillen

14.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

© 2016 - 2021 Sambucco | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel